“หมอยง” แนะฉีดวัคซีนเชื้อตายก่อน ตามด้วย mRNA เพื่อลดอาการข้างเคียง

35

“หมอยง” ชี้วัคซีน mRNA เข็มเดียวระดับภูมิต้านทานไม่เพียงพอในการป้องกัน ให้แบบสลับเชื้อตายเข็มแรก ต่อด้วย mRNA น่าจะเป็นทางออกลดอาการข้างเคียง

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กเรื่อง โควิด 19 วัคซีน การให้วัคซีนเข็มแรกเริ่มต้น และกระตุ้นเข็ม 2 ว่า วัคซีนเชื้อตายเข็มแรกเริ่มต้นจะเป็นตัวรองพื้นที่ดี และตามด้วยการกระตุ้นด้วย virus vector หรือ mRNA

"หมอยง" แนะฉีดวัคซีนเชื้อตายก่อน ตามด้วย mRNA เพื่อลดอาการข้างเคียง "หมอยง" แนะฉีดวัคซีนเชื้อตายก่อน ตามด้วย mRNA เพื่อลดอาการข้างเคียง

วัคซีนเชื้อตาย มีอาการข้างเคียงน้อยมาก เช่น อาการเจ็บบริเวณที่ฉีด ปวดศีรษะ ไข้ ปวดเมื่อยตามตัว เทียบกับวัคซีนไวรัสเวกเตอร์ หรือ mRNA มีมากกว่าการให้วัคซีนสลับ แบบไขว้ โดยเริ่มต้นจากวัคซีนเชื้อตาย sinovac แล้วตามด้วย AstraZenecacac หรือ Pfizer ภูมิต้านทานจะใกล้เคียงกับ การให้วัคซีน AstraZeneca หรือ Pfizer 2 เข็ม ดังแสดงในรูป (ตรวจภูมิต้านทานที่ 1 เดือน)

การให้วัคซีนสลับเริ่มต้นด้วยไวรัสเวกเตอร์ AstraZeneca แล้วตามด้วย mRNA Pfizer วัดภูมิต้านทานได้สูงสุดในกรณีให้ 2 เข็ม mRNA มีอาการข้างเคียง เข็มที่ 2 มากกว่าเข็มแรก อาการข้างเคียง กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบในวัยรุ่นหลังให้ mRNA จะพบมากในเข็มที่ 2 เป็นที่วิตกกังวลของผู้ปกครอง และบางประเทศแนะนำให้ mRNA เข็มเดียว Slot pg

mRNA เข็มเดียวระดับภูมิต้านทานไม่เพียงพอในการป้องกัน การให้วัคซีนสลับ เริ่มต้น วัคซีนเชื้อตายเข็มแรก แล้วตามด้วย mRNA เข็มที่ 2 ทำให้ได้รับ mRNA เข็มเดียว น่าจะเป็นทางออกลดอาการข้างเคียง slot ฝาก 1 บาท ฟรี 50 บาทล่าสุด

ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยเฉพาะความปลอดภัย และอาการข้างเคียง ในการให้วัคซีนสลับ เริ่มต้นเชื้อตาย แล้วตามด้วย mRNA ในเด็กวัยรุ่น ลำดับการสลับวัคซีนมีผลต่อภูมิต้านทาน superslot เว็บใหม่

www.linereport.news